Om oss
IMG_2535

Stockholm stad och Hässelby Blommor gör pilotprojekt kring urbana odlingar

Stockholm växer och förtätas i rekordfart. Denna utveckling innebär också att stadens grönytor blir allt färre och därför finns ett behov av att tänka i nya banor kring klimatarbetet.

Som ett led i detta har Stockholm stad i samarbete med Hässelby Blommor i veckan invigt ett spännande pilotprojekt kring urban odling i Stockholms innerstad. Onsdagen den 24 juni 2015 påbörjades en urban odling på Tekniska nämndhusets innergård. Odlingen består av 20 odlingslotter och 30 träd, där fokus ligger på ätbara växter. Projektet har ett pedagogiskt syfte och sker i samverkan med förskolor på Kungsholmen, som kommer göra regelbundna besök och bruka odlingslotterna.

”Vi är exalterade över att göra detta banbrytande projekt tillsammans med Stockholm stad och jag tycker att det här pilotprojektet är mycket lovande. Förhoppningsvis kommer det leda till fler liknande initiativ och att urbana odlingarna blir mer framträdande i stadsbilden” kommenterar Erik Utas, VD på Hässelby Blommor.

Hässelby Blommor, som har ett 40-tal anställda och en 100-årig historia, får allt fler förfrågningar kring gröna takterrasser, urbana odlingar och vertikala trädgårdar.

”Vi märker av att fastighetsägare har fått ett markant stigande intresse av utveckla gröna lungor, både inomhus och utomhus. Det är en utveckling som jag tror kommer pågå i många år och som ökar i takt med att städernas förtätningsgrad tilltar”.

Pilotprojektet på vid Tekniska nämndhuset kommer att pågå inpå hösten.

08 445 51 30 Kontaktformulär