Om oss
08 - 445 51 30
IMG_2543

Miljöpolicy

Hässelby Blommors verksamhet innebär att med blommor och växter förbättra människors miljö på arbetsplatser och i offentliga lokaler.

Växter utgör i sig något positivt för miljön men för att vår målsättning till fullo ska uppfyllas krävs också att vårt arbetsmaterial och vårt sätt att arbeta uppfyller vissa miljökrav.
Vår verksamhet är del i ett naturligt kretslopp men ger ändå upphov till miljöstörningar inom områden som odling, transport, avfall, energi och förpackningar. I syfte att minska vår verksamhets negativa miljöpåverkan har vi upprättat denna MILJÖPOLICY efter vilken företaget skall sträva att verka.

  • De växter som används i vår verksamhet ska inte odlas och skördas på ett sådant sätt att de påverkar jordens ekologi på ett negativt sätt. Vi ska välja leverantörer som är miljömedvetna och tar sitt ansvar.
  • De produkter vi använder ska vara så miljöanpassade som möjligt och anskaffade från leverantörer som är miljömedvetna och tar sitt ansvar.
  • I våra växthus och på vårt kontor ska alla möjligheter att spara energi tillvaratas.
  • Bekämpning av ohyra sker förebyggande i våra växthus för att inte sprida skadedjur till växtbeståndet hos våra kunder. Biologiska eller andra miljöanpassade preparat används alltid som första alternativ.
  • Hos våra kunder ska miljövänliga medel samt biologisk bekämpning användas för bekämpning av skadedjur på växter.
  • Vi ska ständigt arbeta med att minska avfallet från vår verksamhet.
  • Avfallet från vår verksamhet ska källsorteras, komposteras eller återvinnas.
  • Vi ska underhålla och förnya vår fordonspark kontinuerligt i syfte att få så låga utsläpp som möjligt.
  • Alla medarbetare på Hässelby Blommor ska miljöutbildas och sporras att tänka miljöriktigt. I alla verksamhetsgrenar ska det eftersträvas att det finns en miljöansvarig.
08 445 51 30 Kontaktformulär