Hässelby blommor

Lantmännen

När Lantmännen byggde om huvudkontorets entré fick Hässelby Blommor uppdraget att skapa stor och förhållandevis komplex vägg av lav. Utmaningen vad framförallt att lavväggen skulle ha ett specifikt motiv – ett svenskt åkerlandskap med en väg sedd från ovan.

Initialt bistod Hässelby Blommor med rådgivning kring designen och monteringsarbetet på plats tog ungefär två dagar.

Lavväggen (eller mossväggen som man slarvigt kan kalla den) skapar inte bara ett wow-intryck för företagets besökare, utan bidrar också till att akustiken i lokalen förbättras.

Även om lavväggen är en icke-levande installation (och skötselfri!) utgör den ett utmärkt biofiliskt inredningselement, där det visuella intrycket tillvaratar människans starka koppling till naturen, höjer välmående och minskar stressnivåer. Något som ligger helt rätt i tiden.