Hässelby blommor

Växter, träd och krukor

Växter och träd för offentliga miljöer är Hässelby Blommors specialitet. Vår strävan är att med växter från den bästa odlarna och med väl utvalda designkrukor skapa inredningar som sticker ut och gör skillnad – både på ett visuellt plan och genom att öka människors välbefinnande i lokalerna.

Växtinredning med finess

Sveriges största sortiment för offentlig miljö

Förutsättningar i en klass för sig tack vare vår unika, 2 500 kvm stora växthusanläggning samt vårt ambitiösa arbete med produkt- och sortimentsutveckling.
Växter och träd

Även om Hässelby Blommor har en historia som odlare köper vi idag in alla växter och träd från externa odlare i företrädesvis Holland, Belgien och Spanien. Inköp av växter och träd är en strategisk del av vår verksamhet och ett område där vi särskiljer oss från andra branschaktörer. Vi letar ständigt efter nya typer av plantor och har en tät dialog med odlarna för att tidigt säkra upp växter och träd som är ovanliga eller där efterfrågan är hög.

Krukor och kärl

Det tål att understrykas att krukan är en mycket viktig del av växtinredningen. Vi har exklusiva samarbeten med flertalet kruktillverkare som specialutformat sina produkter för att passa våra kunders ändamål. Därför har vi också möjlighet att erbjuda inredning som är unik. Utöver vårt stora sortiment från externa tillverkare bedriver vi också egen produktutveckling som säkerställer att vi alltid har ett sortiment som ligger rätt i förhållande till rådande och framtida inredningstrender.

Krukor
Vårt showroom - och hjärta

Hjärtat i vår verksamhet är vår unika och 2 500 kvm stora trädgårdsanläggning i Järfälla, med Sveriges största sortiment av växter och träd för offentlig miljö. Växthusanläggningen är specialbyggd för vår verksamhet och fungerar även som ett stort showroom där arkitekter och företagskunder, i pågående projekt, har möjlighet att handplocka träd och växter, varav många är riktiga rariteter.

Hyra växter - så går det till

Växtinredning handlar om att hitta den perfekta balansen av färg, form, krukor och växter och se till att helheten fungerar i vardagen. Varje företag vi arbetar med har sina speciella förutsättningar, men ungefär så här brukar processen gå till:

  1. Skicka en intresseanmälan via formuläret längst
  2. Boka upp ett kostnadsfritt möte med någon av våra kompetenta växtinredare
  3. Diskutera behov och möjligheter
  4. Få en kostnadsfri offert
  5. Välj att hyra eller köpa dina växter – vi står för den kontinuerliga skötseln
  6. Blomstra!

Vanliga frågor

Hyreslösningen har vuxit starkt under det senaste decenniet och idag väljer 90 % av våra kunder att hyra sina växtinredning. Skälen till hyreslösningens växande popularitet är framförallt kopplade till smidigheten: ingen större initial investering krävs och allt ingår i månadskostnaden (växter, krukor och växtservice).

Ja, självklart! När man hyr inomhusväxter av oss är skötsel i regel inkluderat i månadsavgiften. Vanligtvis ingår även s k växtgaranti, d v s att vi kostnadsfritt byter ut växter som förlorat sitt prydnadsvärde. Om man väljer att köpa växterna är det självfallet också möjligt att teckna ett separat skötselavtal.

Ja, vi tar gärna över skötselansvaret för era befintliga växter. Innan vi tar över skötseln gör vi en kvalitetsbesiktning för säkerställa att växterna är i gott skick och att de är planterade på ett fackmannamässigt sätt som möjliggör professionell skötsel.

Absolut! Vår unika trädgårdsanläggning på 2 500 kvm har branschens största showroom av växter och krukor för offentlig miljö. Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot drop-in-besök, så ta gärna kontakt med en av våra växtinredare först.

Nej, vi jobbar enbart B2B.