Hässelby blommor

Stora fördelar med
kontorsarbete i utomhusmiljö

Ledande forskare förespråkar kontorsarbete i naturen för bättre hälsa och prestation.

Trots att vi människor mår bra av att vistas ute i naturen tillbringar vi största delen av vår tid inomhus – detta är en lägesbeskrivning som gäller i stora delar av västvärlden och synnerligen i Sverige. En delförklaring till denna situation är att kontorsarbete, som många tillägnar stora delar av sitt liv, av tradition sker inomhus. Aktuell forskning visar dock att många arbetsuppgifter numera lika väl kan göras utomhus och att man, genom att förlägga delar av arbeta utomhus, faktiskt kan uppnå stora hälsovinster. Med det här reportaget vill vi inspirera företag och arbetstagare att tänka i nya banor och upptäcka arbetssätt som höjer välbefinnande och prestation!

“Forskningen om naturens effekter på människan är väldigt tydlig. Där ser vi att vistas ute har en positiv inverkan på människors hälsa och immunförsvar, medan stressnivåerna går ner.”

Susanna Toivanen​ är professor i sociologi vid Mälardalens högskola och specialiserad på forskning relaterad till arbetsliv och framtidens hållbara kontor. Genom sin forskning har hon kommit att bli en stark förespråkare för att flytta ut arbetsplatser och kontor i utomhusmiljö.

Läs mer om Susannas forskning här.

Susanna Toivanen konstaterar att vi tack vare smartphones och bärbara datorer är allt mer rörliga idag, vilket möjliggör att vi kan arbeta från flera alternativa platser och inte endast från kontoret. Toivanen menar att det finns synnerligen starka skäl att lämna sitt skrivbord inomhus och förlägga mer kontorsarbete utomhus:

“Att jobba utomhus några timmar om dagen kan sänka stressnivåer, förbättra återhämtningen och göra oss friskare, gladare och piggare. Det främjar dessutom kreativitet, något som behövs i ett modernt och flexibelt arbetsliv.”

Mer natur i arbetslivet gör alltså att att människan blir piggare, gladare och mindre stressade! I Sverige, som är ett land med få soltimmar, finns också ett stort mänskligt behov av att ta till vara på den relativt begränsade mängden dagsljus, vilket bäst uppfylls genom att vistas utomhus. Som en bonus bidrar även utomhusarbete till minskat stillasittande och en ökad variation i arbetet.

5 skäl till att jobba mer utomhus

  1. Du får variation i arbetet genom att byta miljö och arbeta ute en stund
  2. Dina stressnivåer går ner och du får snabbare återhämtning
  3. Intaget av dagsljus ökar och ljus är viktigt för att du ska må bra
  4. Det främjar din hälsa och stärker ditt immunförsvar.
  5. Din tankeverksamhet och kreativitet stimuleras
Utomhusarbete - fungerar det verkligen?

Det är lätt att vara skeptisk till huruvida kontorsarbete utomhus verkligen fungerar i praktiken. Väder och vind har givetvis sina utmaningar, men studier visar att utomhusmiljöer erbjuder en stor flexibilitet och att de faktiskt är synnerligen välanpassade för våra mest förekommande kontorsaktiviteter, till exempel att tänka, läsa, tala i telefon och att mötas. Studier visar även att möjlighet till utomhusarbete är mycket uppskattat av arbetstagare och att utomhusmiljöer också upplevs som den bästa arbetsmiljön för hela 75 procent av de arbetsuppgifter som förekommer på kontor.

Rent praktiskt kan utomhusarbetet förläggas på företagets terrass, men även i en nära belägen park eller skog. Vissa arbetsuppgifter kräver en bra arbetsyta och sittplats, medan andra kan utföras under en promenad. Även kortare sessioner av utomhusarbete uppnår positiva effekter och kan bli en rutin som gör stor skillnad över tid – så varför inte börja med att flytta ut nästa måndagsmöte utomhus?

Så fixar ni utomhuskontoret – växtinredaren ger 3 tips

Vad ska man tänka på när man förvandlar en terrass till ett utomhuskontor? Utöver basala förutsättningar som bra sittplatser, wifi, el samt skydd för väder och vind så är det också viktigt att skapa en inbjudande och inspirerande miljö – där kommer växtligheten in i bilden. Vi bad vår växtinredare Eva-Maria Lemker om några konkreta tips.

  1. Använd växter för att skapa gröna rum och avskildhet ​​- Människor presterar bäst i lugna miljöer som möjliggör fokus på den aktuella arbetsuppgiften. Precis som i ett vanligt kontor kan växter i utomhusmiljö användas för att dela av arbetsplatser på ett naturligt och inbjudande sätt.
  2. Skapa skugga och vindskydd med större träd och växter ​- Även om markiser och vindskydd är bra så kan även träd och växter användas för att mildra påverkan av väder och vind. Till exempel är det en enkel match att hyra några större växter medelhavsträd eller växter till företagets terrass.
  3. Variation främjar kreativitet ​- Studier visar att variation i inredningen kan bidra till ökad kreativitet. Kombinera därför gröna växter, träd och blommor i olika storlekar för att maximera den kreativa potentialen.​

Nobis

BIOFILI FÖR PRESTATION OCH VÄLMÅENDE

Tillsammans med en av Skandinaviens ledande hotellkoncerner växte idén fram; att erbjuda en grön oas mitt i Stockholm City, med utgångspunkt från den senaste hjärnforskningen och konkretiserat genom en grön “total makeover” av hotell Blique by Nobis konferensavdelning.