Hässelby blommor

Gröna fasader och växtväggar utomhus

Kan man verkligen ha växtväggar på fasader i vårt nordiska klimat? Ja, nu finns faktiskt lösningarna som kommer innebära att våra städer både blir grönare, mer energieffektiva och mer livfulla med biologisk mångfald! Vi på Hässelby Blommor har kunskapen som behövs för att göra just er byggnad till ett grönt blickfång!

I takt med att allt fler grönytor försvinner i städer kommer vertikala trädgårdar eller gröna väggar fylla en viktig funktion i att förgröna och öka den biologiska mångfalden. Växterna absorberar CO², ger en kylande effekt och minskar buller samtidigt som de berikar miljön med renare luft. Miljöfördelarna är med andra ord stora. Med det sagt är en livfull, grön fasad är också ett smart sätta att profilera och marknadsföra en byggnad.

Minimalt skötselbehov

Eftersom våra vertikala trädgårdar installeras med fjärrstyrd bevattning och näringstillförsel, är skötselbehovet minimalt. Två gånger om året, vanligtvis vår och höst, får uteväxtväggen en översyn och uppfräschning.

Beprövat system och grönt från dag 1

Hässelby Blommor arbetar med en holländsk systemleverantör, SemperGreen, som utvecklat ett modulärt grönt väggsystem tillverkat av förodlade växtväggspaneler. Lösningen är beprovad i nordiskt klimat och  passar både raka och böjda väggar. Varje växtvägg förodlas efter beställning i egna växthus och med en noggrant utvald blandning av utomhusväxter som anpassas för ett nordiskt klimat och de rådande mikroklimatet på platsen. Vid leverans har er vertikala trädgård en växttäthet på minst 90 %, så att ni omedelbart kan dra nytta av ett uppseendeväckande slutresultat oavsett årstid.

Förodlat och lätt att installera

Fördelar

  • Beprövad och säker teknik
  • Enkel att installera och underhålla
  • Grön från dag 1 – även på vintern
  • Växterna kan absorbera och använda regnvatten
  • Rengör luften genom att absorbera CO2 och andra ohälsosamma partiklar
  • Gynnar biologisk mångfald
  • Fungerar som ljudisolering och isolering
  • C2C-certifierat
  • Brandsäker

Vanliga frågor

Eftersom våra uteväxtväggar installeras med fjärrstyrd bevattning och näringstillförsel är skötselbehovet minimalt. Vi rekommenderar att växtväggen får en översyn ca 2 ggr/året som planeras in på våren och hösten.

Växtpanelerna väger ca 45 kg per kvadratmeter.

Alla förutsättningar i projekt är unika och det är därför svårt att säga vad just ert projekt kommer kosta utan att veta vilka förutsättningar som råder. Med det sagt är en uteväxtvägg, relativt övriga byggkostnader, en rimlig investering som man som fastighetsägare kan räkna hem.

Eftersom växtväggen förodlas i växthus för att vara etablerad, tät och grön vid installation är leveranstiden ca 6 månader. Förodlingen innebär inte bara att växtväggen är grön från dag 1, utan även att installationen sker smidigt och att servicebehovet minskar.