Hässelby blommor

Naava®

Naava är högteknologiska, luftrenande växtväggar som är byggda för att optimera människors prestation och välmående. Omringad av ren och fräsch Naava-luft kan du fokusera på din arbetsdag medan Naava tar hand om luften du andas.

Mer än en växtvägg

Naava är ett health-techföretag som grundades i Finland år 2011 och som sedan starten utvecklat högteknologiska, levande växtväggar som fungerar både som biologisk luftrenare, luftfuktare och rumsavdelare. Produkten lämpar sig väl både för inomhusmiljöer som har problem med dålig luft eller som har särskilt höga krav på prestation – t ex kontor och skolor.

Hässelby Blommor auktoriserad återförsäljare och den äldsta servicepartnern till Naava i Sverige.

Fördelar med Naava

  • Naturaliserar inomhusluften
  • Optimerar fuktigheten
  • Avlägsnar skadliga kemikalier
  • Minskar trötthet
  • Förbättrar vår kognitiva prestationsförmåga
  • Minskar symptom relaterade till inomhusluften

Vetenskapligt bevisad effekt

Produktutvecklingen av Naavas växtväggar har tagit sitt avstamp från NASA:s forskning om aktiva biofilter, som mångfaldigar växternas luftrengörande förmåga och hämtar både naturens rena luft och grönska till inomhusmiljöer. Till skillnad från vad man ofta tror är det inte växternas blad som rengör luften, utan luftrengöringen sker huvudsakligen i växternas rötter, eller rättare sagt i mikroberna som lever i rötterna, som använder föroreningar som näring.

Tre olika forskningsinstitut har nu forskat i Naavans luftrengöringsförmåga.

  • Enligt forskningen utförd av det brittiska forskningsinstitutet BRE eliminerade Naava 57% av den skadliga kemikalien ur luften med ett enda luftgenomdrag.
  • Enligt Östra Finlands och Jyväskylä universitet samforskning eliminerade Naava mer kemikalier ur luften än traditionella växter planterade i jord.
  • I testerna utförda av Teknologiska Forskningscentralen VTT eliminerade Naava upp till 65% av de testade kemikalierna ur luften.

Så fungerar Naava

Eliminerar skadliga föroreningar från inomhusluften med hjälp av NASA-teknik.