Hässelby blommor

Natural Greenwalls®

Natural Greenwalls – ett unikt, patenterat system som vänder sig till arkitekter och företag som t ex fastighetsägare och arbetsplatser. Det är en elegant, kostnadseffektiv lösning med mycket flexibel placering tack vare det modul-baserade systemet. Vi hjälper dig med hela processen, från idéstadium till installation och drift.

Fördelar med växtväggar från Natural Greenwalls

  • Passar allt ifrån mycket små väggar (>2 kvm) till de absolut största (>200 kvm)
  • Kräver varken anslutning till tappvatten eller avlopp eller någon separat vattentank
  • Byggs snabbt och rationellt med insatser som planteras i förväg
  • Minimalt med organiskt material ger ett exceptionellt driftsäkert system utan dålig lukt
  • Miljövänlig genom konstruktion i återvunnet material (som kan återanvändas igen)
  • Fullt möjlig att återbruka på annan plats

Flexibel placering

Natural Greenwalls går att beställa med antingen ett slutet bevattningssystem eller VA-anslutet (lämpligt framförallt vid mycket stora väggar).

Om Natural Greenwalls beställs med ett slutet system fylls vattnet på manuellt med hjälp av den vanliga vattenvagnen som vår växtskötare har med sig under sitt ordinarie servicebesök. Bevattningssystemet fördelar därefter vattnet jämnt och effektivt till en egen vattenreservoar för varje insats/växt. De separata vattenreservoarerna minimerar risken för övervattning och gör att växtväggen har en exceptionellt hög driftsäkerhet. 

Natural Greenwalls i VA-integrerat-utförande ansluts av behörig VA-installatör till fastighetens rörsystem för tappvatten och avlopp. Likt det slutna systemet sker bevattningen av plantorna automatiskt, men överskottsvattnet fångas upp av en droppränna längst ner och leds därefter ut till husets avloppssystem. Det VA-integrerade systemet är framförallt intressant  vid riktigt stora växtväggar.

Vanliga frågor

Natural Greenwalls behöver aldrig någon separat vattentank då varje växt/insats har en egen liten vattenreservoar. På så vis bygger väggen inte mer än 215 mm från väggen!

Växtväggen bygger endast 215 mm från väggen.

Ja, eftersom växtväggen använder ett slutet bevattningssystem kan man placera den oberoende av befintliga VA-ledning.

Eftersom växtväggen är konstruerad med standardiserade komponenter/hårdvara leveranstiden för en färdig vägg generellt 3-4 veckor. Kontakta oss för aktuell information.