Hässelby blommor

Biofili och växter allt viktigare

I en tid när både samhället och näringslivet förändras i rekordtakt är det intressant att ställa sig frågan om hur framtidens arbetsplatser behöver utformas. Isabelle Sjövall är neurodesigner, författare och expert på hur företag men hjälp av den senaste hjärnforskningen kan göra inredning och arbetsmiljö till en lönsam investering. Exklusivt för oss har Isabelle skrivit denna krönika på temat "framtidens arbetsplatser".
Vem är Isabelle Sjövall?

Isabelle Sjövall är neurodesigner, författare och expert på hur företag men hjälp av den senaste hjärnforskningen kan göra inredning och arbetsmiljö till en lönsam investering. Tillsammans med hjärnforskaren Katarina Gospic har hon författat den uppmärksammade boken ”Neurodesign – inredning för hälsa, prestation och välmående”. Foto: Jenny Hammar

Framtidens kontor - Hållbarhet och biofili i fokus.

Mänsklig hållbarhet

Vi människor tillbringar ca 90% av våra liv inuti byggnader och dessa miljöer påverkar oss i stor utsträckning både psykologiskt och fysiologiskt. Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige och arbetsmiljö är ett ämne som är högst aktuellt och debatteras flitigt. Det är absolut nödvändigt att vi börjar göra smartare och mer medvetna val i de fysiska miljöer som vi befinner oss i så att vi påverkar dem istället för att utsättas för dem. Forskning visar att fördelarna med en hälsosam, genomtänkt fysisk arbetsmiljö är många och kan kopplas till hållbarhet i alla led, mänsklig såväl som ekologisk och ekonomisk. Men hur ser egentligen framtidens arbetsplatser ut där mänsklig hållbarhet prioriteras?

Biofili - Ett med naturen

I en värld omgiven av urbanisering och digitalisering är vår biologiska koppling till naturen viktigare än någonsin. Studier visar att stressade människor som får möjlighet att vistas omgiven av natur kan ge positiva effekter på flera hälsomarkörer såsom sänkt blodtryck och hjärtfrekvens samt en kraftig minskning av stress med upp till 70 procent. Forskning visar även att gröna miljöer gör oss mer kreativa, förbättrar vår arbetsinsats samtidigt som den allmänna trivseln och luftkvaliteten ökar.

Framtidens hälsofrämjande arbetsplatser

Arbetsmiljö har blivit en rekryteringsfråga om många av de yngre generationerna som inom några år kommer att utgöra en stor del av arbetsstyrkan värdesätter en god arbetsmiljö framför andra faktorer såsom till exempel lön. Det innebär i praktiken att arbetsgivare i mycket större utsträckning nu har börjat satsa betydligt mer på att skapa miljöer som människor kan må bra, vara produktiva och trivas i. Framtidens arbetsplatser sätter människan i fokus, begreppet biofili är här för att stanna.

Växter och det aktuella forskningsläget

Aktuell forskning visar att en grön arbetsmiljö har många hållbara fördelar:

+ Kan reducera stress
+ Kan öka kreativitet
+ Kan förbättra vår arbetsinsats
+ Kan öka den generella trivseln
+ Kan förbättra luftkvaliteten
+ Skapar möjlighet till återhämtning och rekreation

Text av: Isabelle Sjövall.

Mer om Isabelle Sjövall

Isabelle Sjövall och Katarina Gospic i Nyhetsmorgon på TV4.

Intervju med Isabelle Sjövall för Skanska Nya Hem på temat “växters inverkan på människor”
(inspelat i Hässelby Blommors växthus).

Biofilisk design i praktiken

Nobis

BIOFILI FÖR PRESTATION OCH VÄLMÅENDE

Tillsammans med en av Skandinaviens ledande hotellkoncerner växte idén fram; att erbjuda en grön oas mitt i Stockholm City, med utgångspunkt från den senaste hjärnforskningen och konkretiserat genom en grön “total makeover” av hotell Blique by Nobis konferensavdelning.