Hässelby blommor

Guide: Välj rätt växtvägg

Idag finns en uppsjö av lösningar som innefattar vertikal plantering av växter – en så kallad växtvägg. Hässelby Blommor har arbetat med växtväggar inomhus i många år – ja, i princip sedan de introducerades på marknaden. Genom åren har vi testat de flesta typer av lösningar och har därigenom byggt upp kunskap om vilka system som verkligen fungerar i praktiken.

På den här sidan reder vi ut vilka typer av lösningar för växtväggar som finns och vad vi rekommenderar till arkitekter, inredare och företag med olika behov och förutsättningar.

Läs mer på vår dedikerade sida för växtväggar.

1. Bevattnings­system

Den första fråga man måste ställa sig är vilken typ av bevattningslösning som önskas.

Den vanligast förekommande lösningen är det slutna systemet.  I en sådan växtvägg fyller vi manuell på vattnet till en tank som oftast ryms nedanför växtväggen. Vattnet som tillsätts  pumpas därefter upp till växtväggen med ett automatiserat tidsintervall, varefter vattnet sakteligen sipprar ner genom väggen och bevattnar plantorna. Överskottsvattnet som inte tas tas upp varken växterna hamnar åter i  vattentanken och kan därigenom återanvändas. Det slutna systemet är alltså helt oberoende av husets befintliga VA-rördragningar och är därmed en smidig och kostnadseffektiv lösning som kan placeras varsomhelst.

Den andra lösningen är den VA-integrerade, som är ansluts av VA-installatör till fastighetens rörsystem för tappvatten och avlopp. Likt det slutna systemet sker bevattningen av plantorna automatiskt, men överskottsvattnet fångas upp av en droppränna längst ner och leds därefter ut till husets avloppssystem. Det VA-integrerade systemet är framförallt vanligt förekommande vid riktigt stora växtväggar eller vid växtväggar som installeras i helt nya byggnader och där nödvändiga VA-förberedelser gjorts.

2. Konstruktion

Den andra fråga man måste ställa sig är vilken typ av konstruktion som växtväggen skall ha.

Den modul-baserade växtväggen byggs upp med ett antal standardiserade enheter.  Konstruktionen är säker, miljövänlig och  kräver få växtbyten. Eftersom växtväggen byggs upp av lösa moduler (s k växtkassetter eller växtinsatser) som planteras upp redan innan leverans – detta sparar mycket arbetstid på plats. Systemet är också lätt att serva och och kan enkelt monteras ned för att återbrukas på annan plats. 

I våra äldre växtväggar är även textilsystem förekommande. Denna typ av växtvägg är konstruerad av ett filtmaterial med inbyggda växtfickor där växterna planteras. De specialtillverkas de för varje vägg, men nackdelar är att de är svåra att felsöka, renovera samt att återanvända på annan plats. En annan baksida med textilsystemet är att textilen ibland missfärgas av kalkavlagringar och att oönskad lukt ibland förekommer.

3. Växter

Växterna spelar naturligtvis huvudrollen i växtväggen.

Vanligt förekommande växter i växtväggar är till exempel Philodendron scandens, Philodendron Lemon Lime, Asplenium Parvati och Phlebodium aureum ‘Blue Star’.

Att designa en växtvägg på växtnivå kräver dock stor erfarenhet, då växterna måste trivas tillsammans över tid och då helhetsintrycket självfallet måste bli bra. För att få ett bra slutresultat brukar vi istället fråga våra kunder vilket uttryck de vill att växtväggen ska ha. En vild eller en relativt jämn yta? Enhetliga växter, olikfärgade gröna stråk eller en ren djungel? Med kunskap om vilket uttryck kunden eftersträvar kan vi planera växtväggens komposition i detalj och kunden kan vara trygg med att slutresultatet blir bra, både visuellt och ur ett rent skötselperspektiv

4. Grad av luftrening

Oavsett konstruktion eller bevattningssystem är en växtvägg en investering i bättre luft. En fråga man kan ställa sig är dock vilken grad av luftrening som man önskar. Alla konventionella växtväggar är passivt luftrenande, och bidrar effektivt till bättre luft genom växternas naturliga förmåga till luftrening. Eftersom växtväggar i regel består av ett mycket stort antal plantor så är den luftrenare effekten synnerligen god relativt andra former av växtinredning.

På senare tid har växtväggar med aktiv luftrening rönt uppmärksamhet. Dessa har inbyggda fläktar som ökar luftflödet genom växternas rötter och därtill ett speciellt odlingssubstrat väsentligt förbättrar växternas luftrenande förmåga. Denna typ av vägg är särskilt lämpade för miljöer med dålig luft eller där krav på mänsklig prestation är hög. Hässelby Blommor är återförsäljare och serviceparter till Naava, som är en pionjär inom området.

Våra växtväggar

Natural Greenwalls® och Generation Green™ är två modul-baserade växtväggar som blivit våra favoriter då de är flexibla, driftssäkra och inte minst snygga.
Ett elegant, miljövänligt och kostnadseffektivt växtväggssystem. Den unika bevattningslösningen gör den lämplig för de absolut största såväl som de absolut minsta växtväggarna.
En beprövad växtväggslösning med design, flexibilitet och driftsäkerhet i fokus. Made in Sweden.

Alternativa lösningar

Naava® luftrenare

Högteknologiska, aktivt luftrenande växtväggar byggda för att optimera människors prestation och välmående.

Nordgröna lavväggar

Vägginstallationer av konserverad lav är ett skötselfritt alternativ till den levande växtväggen.