Hässelby blommor

Vår historia

Hässelby Blommor tillhör en exklusiv skara företag som har en historia som sträcker sig i över 100 år och där samma familj fortfarande är ägare. För att vara relevant i varje tidsålder har företaget kontinuerligt behövt anpassa sig och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Idag drivs företaget av den fjärde generationen och verksamheten ligger ganska lång ifrån den ursprungliga. Några saker har dock bestått: passionen för växter, entreprenörskapet och det långsiktigt perspektivet på relationer med både kunder och medarbetare.

En resa över två sekel och fyra familjegenerationer

Märta och Johan Reinhold Johansson

Johan Reinhold och Märta, som sedermera skulle grunda företaget, träffas i Södermanland och tycke uppstår. Efter en tid är de gifta och har bildat familj.

1896 - JR Johansson vår grundare examineras

Johan Reinhold Johansson tar examen som trädgårdsmästare från Kungliga Lantbruksakademins Trädgårdsskola 1996.

1900-talet - Hässelby blir ett odlingscentrum

I slutet av 1800-talets mitt började den dåvarande greve Bonde på Hässelby Slott att avyttra delar av sin mark och en omfattande etablering av handelsträdgårdar följde. Under glansåren en bit in på 1900-talet fanns över 100 handelsträdgårdar i Hässelby.

1915 - JR Johanssons Handelsträdgård etableras i Hässelby

JR och Märta får möjlighet att förvärva mark av Greve Bonde på Hässelby Slott. En handelsträdgård med egen odling etableras.

1940-tal: Det första generationsskiftet
Vällingby C - en världsattraktion
Tongivande roll i trädgårdsnäringen
En ny marknad öppnar sig
Dekorerar Nobelprisutdelningen
Entreprenör på Stockholmsmässan

Fortsättning följer

Vår resa från 1990-talet fortsätter