Hässelby blommor

Privacy Policy

 

Giltig från och med 2022-03-24

Hej!

Vi på Hässelby Blommor bryr oss om din säkerhet och integritet. I denna policy vill vi informera dig om vilken typ, omfattning och i vilket syfte vi samlar in personuppgifter. Vi vill att du ska vara trygg med att Hässelby Blommor vidtar åtgärder för att skydda de personuppgifter som du eventuellt lämnar till oss.

Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Hässelby Blommor AB, Bråvallavägen 15, 17561 Järfälla. För frågor om denna integritetspolicy kan du nå oss på telefon: 08-445 51 30 eller via e-post info@hasselbyblommor.se

Vilka personuppgifter sparar vi?

Namn, företagets namn, e-mail, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Till vilket syfte använder vi dina personuppgifter?

Anledningen till att vi sparar en del personuppgifter är för att kunna fullfölja vår del av avtal och kunduppdrag. Syftet är att kunna ge dig bästa möjliga kundupplevelse, kunna informera om våra tjänster, förändringar i leveranser samt annan viktig information för att kunna utföra våra åtaganden och informera våra kunder och övriga intressenter på bästa sätt.

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Hässelby Blommor har IT-system som stödjer skyddandet av sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Endast behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter. Personnummer kommer bara att behandlas när det är väl motiverat med hänsyn till ändamålet. Personuppgifter sparas endast så länge de är relevanta för avtal och för att vi skall kunna fullfölja våra kundåtaganden.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att kontakta oss för att få ut information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Du har möjlighet att uppdatera dessa eller att få dem raderade. Du har även rätt till begränsning av behandling av personuppgifter om du anser att uppgifterna är felaktiga eller har begärt rättelse. Vidare har du rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter som baseras på vårt legitima intresse. Vi slutar då att behandla personuppgifterna, såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter. För frågor om vår hantering av personuppgifter eller för att utöva dina rättigheter, vänligen kontakta oss per e-post.

Om Cookies

En cookie är en textfil som lagras på din dator eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookien hjälper webbplatsleverantörer att känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen. På Hässelby Blommor använder vi både sessionscookies (som löper ut när du stänger din webbläsare) och beständiga cookies (som är kvar under en viss tid eller tills du tar bort dem). Vi använder cookies för att förbättra vår sida och din upplevelse av oss. Många webbläsare låter dig hantera dina inställningar och du kan då välja att ställa in din webbläsare till att neka cookies eller radera vissa cookies. Observera att om du väljer att blockera cookies kan det medföra att din upplevelse av vår webbplats försämras, eller att vissa delar av den inte fungerar för dig så som vi har tänkt.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy vid behov.