Hässelby blommor

Nyttodjur för hållbar miljö

I den här växten arbetar nyttodjur, våra osynliga men synnerligen viktiga medarbetare!

Vad finns i påsarna som hänger på era växter? Så låter en av de vanligaste frågorna som vi på Hässelby Blommor får. Svaret är – nyttodjur!
På den här sidan vill vi berätta vad nyttodjur är och varför vi använder dem.

Predatorer – så kallade nyttodjur – är små (oftast mikroskopiska) organismer som är naturens eget försvar mot angrepp av skadedjur. De hjälper oss att bekämpa skadedjur och förlänga livslängden på växterna hos våra kunder.  Därmed är de också våra minsta men mest flitiga medarbetare som jobbar alla sina vakna timmar. De syns inte men gör sitt jobb för att skydda växterna från ohyra som kan finnas på växterna. Nyttodjur är helt ofarliga för oss människor och för våra lokaler.  

Att använda predatorer är ett led i Hässelby Blommors miljöarbete och sannolikt det mest miljövänliga sättet att reglera förekomsten av skadedjur. Dessa små medarbetare gynnar både natur, medmänniskor och inte minst de växter där nyttodjuren har sin arbetsplats.

Intresset för nyttodjur som biologisk bekämpning har ökat med ny kunskap om de skadliga konsekvenser som kemiska bekämpningsmedel kan ha på vår miljö och människors hälsa. Genom ökad kännedom vill vi på Hässelby Blommor skapa förståelse för nyttodjurens betydelse och viktiga funktion i vår verksamhet. 

Vill du veta mer?

Här är några vanliga frågor och svar om skadedjursbekämpning, nyttodjur och nyttodjurspåsar.

Att förebygga och bekämpa skadeinsekter med predatorer (nyttodjur) är det miljövänligaste sättet både från naturens och hälsans perspektiv. Kemiska beskämpningsmedel är oftast skadliga för både människan och den biologiska mångfalden. För oss på Hässelby Blommor är det självklart att verka för en hållbar miljö. Som ett led i vårt miljöarbete använder vi i stället biologiska bekämpningsmedel - nyttodjur. Eftersom det är snällt mot naturen, människor och växterna som nyttodjuren jobbar i.

I naturen är skadedjur en naturlig del av ekosystemet, där det finns balans mellan skadedjur och nyttodjur. Inomhus frodas skadedjuren eftersom de inte har några naturliga fiender. Genom att tillsätta nyttodjur återskapar vi den naturliga balansen.

Skadedjur kan uppstå på växter på olika sätt, t.ex. genom att komma utifrån via fönster, med nyplanterade växter och snittblommor. Eller så finns de redan i växten vid leverans eftersom deras ägg kan ligga i dvala i flera månader. Växterna blir mindre resistenta mot ohyra när de utsätts för stress som ljusbrist, övervattning, uttorkning eller torr inomhusluft.

Nej, nyttodjur är inte skadliga för människor på något sätt. Det är mikroskopiska organismer som håller sig till växterna och är endast intresserade av skadeinsekter. Även om du rör dig vid växten och får några nyttodjur på dig så gör det ingen skada alls. Dessutom överlever de endast en mycket kort tid utanför sitt ekosystem.

Nyttodjur skadar varken inredning eller lokaler. Detta är mycket små organismer som håller sig till växter och är endast intresserade av skadeinsekter. Dessutom överlever de inte utanför sitt ekosystem.

Vi har som mål att placera nyttodjurspåsarna på så vis att de inte förstör helhetsupplevelse av växtinredningen. Kommunicera gärna med den ansvarige växtskötare om ni har synpunkter eller önskemål om placeringen av påsarna. Det går även bra att maila vår kundtjänst: info@hasselbyblommor.se
eller ringa på telefon: 08-445 51 30

Se mer av våra produkter

Växtinredning

Växtväggar

Event & Mässa

Utemiljö