Hässelby blommor

Framtidens kontor

Coronapandemin kom från ingenstans och förändrade på nolltid våra arbetssätt. Frågan många ställer sig är vilka förändringar som blir bestående och vilka lärdomar vi tar med oss när vi återgår till en normal vardag igen. I den här artikeln tar vi en titt på framtidens kontor och visar varför naturliga inredningselement som växter kommer få en alltmer central roll efter pandemin.

En lång period av distansarbete har givit värdefulla perspektiv och bidragit till en utveckling som gått snabbare än någon kunnat förutse. Genom en dialog med vårt stora nätverk av ledande företag, arkitekt- och designbyråer har vi haft ambitionen att förstå framtidens krav på våra arbetsplatser. Det finns en bred uppfattning om att kontorens utformning kommer förändras, men att de fortsättningsvis kommer spela en enormt viktig roll i företagens verksamheter.

Behov av bättre kontor

Många arbetsgivare blev i början av coronapandemin överraskade av hur väl hemarbete fungerade och noterade dessutom att detta arbetssätt uppskattades av medarbetarna. Efter en lång period av hemarbete har dock produktiviteten på många arbetsplatser sjunkit och det finns många medarbetare som vittnat om både nackdelar och faror med distansarbetet. Det är tydligt att kontoren verkligen behövs även i framtiden, men med teknikens framsteg förfaller det logiskt att distansarbete i ett normalläge kommer bli betydligt mer vanligt än innan pandemin. Denna utveckling skapar både möjligheter och utmaningar – och framförallt: ett behov av bättre kontor.

Trenderna som formar framtidens kontor

Konkurrens främjar som bekant utveckling. När kontorens existens utmanas kommer de oundvikligen att behöva bli bättre för att inte förlora sin relevans – dels som plattformar för företagets utveckling och dels som bärare av varumärken och värderingar. Genom dialoger med kunder och samarbetspartners i branschen har vi identifierat tre trender som i hög grad kan påverka planeringen av morgondagens arbetsplatser:

  1. Kontoren utformas för något färre (samtidigt) arbetande individer, men blir också mer påkostade och inspirerande. Det kommer blir ännu viktigare att lokalerna har en attraktionskraft som motiverar restiden och att de effektivt tar till vara på medarbetarnas arbetsdag.
  2. Kontoren får mer genomtänkta ytor för gemenskap och kreativitet. Med en ökad grad av distansarbete i framtiden ställs större krav på ändamålsenliga lokaler när medarbetarna väl möts. Kopplat till detta blir kontorens läge, med närhet till exempelvis restauranger och externa mötesplatser, än viktigare.
  3. Fokus på arbetsmiljö blir större än någonsin. Kontoren utformas och inreds för att främja mänsklig hållbarhet, där kontorens arbetsmiljö blir en viktig konkurrensfaktor och bärare av företagens värderingar. Samtidigt ökar intresset för hälsofrämjande och vetenskapligt utformade arbetsmiljöer, snarare än ett maximerande av antalet arbetsplatser på en given yta.

Framtidens kontor: Därför blir det mer växter

Intresset för växter har vuxit rekordartat under pandemiperioden och branschen har haft högtryck när människor efterfrågat gröna miljöer till sina hem. Nu talar allt för att vi även får uppleva en markant ökad efterfrågan från arbetsplatserna.

Med aktuell hjärnforskning som grund kan man se att inredningsvalet har stor inverkan på hur människor trivs och presterar i en viss miljö. Med ett större fokus på arbetsmiljö menar branschbedömare att framtidens kontor också medför nya prioriteringar kring själva inredningen – bland annat genom större inslag av växtlighet, med vetenskapligt bevisad effekt på arbetsmiljön. Genom att utforma arbetsplatser med naturliga inredningselement och mycket växter kan man uppnå en naturligt stressreducerande arbetsmiljö, optimerad för trivsel och prestation. Detta har beslutsfattare och arkitekter fått mer och mer kunskap om under senare år, men fortfarande finns mycket kvar att göra.

Vi är helt klart på väg mot en ny era i kontorens utveckling – en era som i allt större utsträckning utgår från vetenskap och människans biologiska behov. Därför kommer vi få se betydligt fler växter på arbetsplatserna framöver.

Vill du veta mer om gröna arbetsplatser?

Inredning baserad på vetenskap

Isabelle Sjövall är neurodesigner, författare och expert på hur företag men hjälp av den senaste hjärnforskningen kan göra inredning och arbetsmiljö till en lönsam investering. Exklusivt för oss har Isabelle skrivit denna krönika på temat “framtidens arbetsplatser”.

Vetenskap och inredning

Urban Jungle

BIOFILI FÖR PRESTATION OCH VÄLMÅENDE

Tillsammans med en av Skandinaviens ledande hotellkoncerner växte idén fram: att erbjuda en grön oas mitt i Stockholm City, med utgångspunkt från den senaste hjärnforskningen och konkretiserat genom en grön “total makeover” av hotell Blique by Nobis konferensavdelning.

Forskare förespråkar utekontor

Genom att förlägga delar av arbetsdagen utomhus kan man uppnå stora hälsovinster. I det här reportaget uppmärksammar vi den senaste forskningen kring framtidens kontorsarbete, med konkreta tips om hur företag och arbetstagare kan tänka i nya banor för att höja välbefinnande och prestation.

Kontoret utomhus