Hässelby blommor

Generation Green™

Nya generationens växtväggar. Modul-baserade med flexibel placering.

Generation Green är en modul-baserad växtvägg som utvecklats av Hässelby Blommor och Johan Thiberg och som tillverkas i Sverige. Med en smart konstruktion och en välbeprövad driftsäkerhet har Generation Green blivit en våra riktiga storsäljare.

Generation Green™ är ett flexibelt system som möjliggör kundanpassade växtväggar av valfri storlek. Det som utmärker Generation Green är den nytänkande och modul-baserade konstruktionen samt det mycket höga driftsäkerheten. Varje växtvägg består av ett valfritt antal moduler/växtkassetter (500 mm x 300 mm), som vardera innehåller 6 plantor. Växtkassetterna planteras upp redan innan leverans, vilket innebär att montaget på plats går både snabbt och smidigt. Eftersom Generation Green-väggar har installerats och utvecklats under många års tid kan vi med säkerhet intyga att systemet, till skillnad från andra system, är mycket driftsäkert och att även konstruktionen håller sig fräsch och luktfri över tid.

Fördelar med Generation Green

  • Ingen anslutning till tappvatten eller avlopp behövs
  • Mycket driftsäker och luktfri
  • Växtväggen byggs snabbt och rationellt med kassetter som planteras i förväg
  • Minimalt med organiskt material ger ett långtidsstabilt system
  • Systemet är självbärande med en stabil bottenkruka och behöver således inte monteras i byggnadens väggar
  • Systemet kan även användas för väggmontage där så önskas

Flexibel placering

Generation Green går att beställa med antingen ett slutet bevattningssystem eller VA-anslutet.

Om Generations Green beställs med ett slutet system fylls vattnet på manuellt till en tank som oftast ryms nedanför växtväggen. Vattnet som tillsätts pumpas därefter automatiskt upp till växtväggen med ett tidsintervall som regleras av en digital timer. Därefter sipprar vattnet ner genom växtväggen och bevattnar plantorna. Överskottsvattnet som inte tas upp av växterna hamnar åter i  vattentanken och kan därigenom återanvändas. Det slutna systemet är alltså helt oberoende av husets befintliga VA-rördragningar och är därmed en smidig och kostnadseffektiv lösning som kan placeras varsomhelst.

Generation Green i VA-integrerat-utförande ansluts av behörig VA-installatör till fastighetens rörsystem för tappvatten och avlopp. Likt det slutna systemet sker bevattningen av plantorna automatiskt, men överskottsvattnet fångas upp av en droppränna längst ner och leds därefter ut till husets avloppssystem. Det VA-integrerade systemet är framförallt vanligt förekommande vid riktigt stora växtväggar eller vid växtväggar som installeras i helt nya byggnader och där nödvändiga VA-förberedelser gjorts.

Visuellt anpassningsbar

Generation Green kan anpassas för att det uttryck som önskas: dels genom växtvalet, men även genom utformning och färgsättning av konstruktionen.

  • Växtkompositionen kan till exempel vara yvig eller homogen, ha ett nordisk eller tropisk tema, ha ett enhetligt mönster eller ett flertal gröna stråk.
  • Konstruktionen, det vill säga hårvaran, kan RAL-lackas i valfri färg.
  • Vattentanken kan döljas eller framhävas, kläs in träfanér eller beställas med ett större djupmått – och därigenom fungera som sittyta.

 

Vanliga frågor om Generation Green

Leveranstiden är generellt 6-8 veckor, men kontakta oss gärna för aktuell information.

Ja, om man ansluter Generation Green-växtväggen till byggnadens VA-system (tappvatten och avlopp) så behövs ingen tank. Om man inte har förutsättningar att gör en VA-anslutning går det även att ha en dold tank t ex bakom en vägg eller i en intilliggande skrubb.

Ja, men vi rekommenderar dock att en professionell aktör tar ansvar för den kontinuerliga skötseln.

Mer om växtväggar

Så byggs en Generation Green-växtvägg

Följ med när vi bygger en Generation Green-växtvägg.

Guide: Välj rätt växtvägg

Läs vår guide inför valet av växtvägg.